• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын албан хаагчдыг чадавхжуулах ээлжит сургалт боллоо

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын албан хаагчдыг чадавхжуулах ээлжит сургалтыг НҮБ-ын Хүн амын сан, НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр, НҮБ-ын Олон улсын шилжилт хөдөлгөөний байгууллагын дэмжлэгтэйгээр 2021 оны 8 дугаар сарын 20-27-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотноо зохион байгууллаа.

Чадавхжуулах сургалт “Бизнес ба Хүний эрх”, “Нөхөн үржихүйн эрх хүний эрх болох нь”, “Хүний эрхэд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ” , “Олон улсын шилжилт хөдөлгөөн” сэдвийн хүрээнд явагдаж, ХЭҮК-ын Тамгын газрын болон 21 аймаг дахь салбарын нийт 50 гаруй албан хаагчид хамрагдан мэдлэг, ур чадвараа нэмэгдүүллээ.

ХЭҮК албан хаагчдаа чадавхжуулах сургалтыг жил бүр тогтмол зохион байгуулдаг ч ковид-19 цар тахлын улмаас удаа дараагийн сургалтууд хойшилж, энэ удаагийн сургалтыг өргөн хүрээний сэдвийг хамруулж 5 хоногийн хугацаанд зохион байгууллаа. Энэ удаагийн сургалт Комиссын гишүүд шинээр томилогдсоноос хойш анх удаа зохион байгуулагдаж байгаагаараа онцлогтой байлаа.