• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль батлагдлаа

Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль 2021 оны 04 дүгээр сарын 02-ны өдөр батлагдлаа. дээрх хууль нь 2021 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

https://www.legalinfo.mn/law/details/16377?lawid=16377