• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хүүхдийн хүмүүжил төлөвшил, эерэг хандлага, хүүхдийг болзошгүй эрсдлээс урьдчилан сэргийлэхэд эцэг эх таны үүрэг оролцоо сэдэвт лекцэнд оролцов

.
 2017 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдөр ХҮҮХДИЙН ХҮМҮҮЖИЛ ТӨЛӨВШИЛ, ЭЕРЭГ ХАНДЛАГА, ХҮҮХДИЙГ БОЛЗОШГҮЙ ЭРСДЛЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХЭД ЭЦЭГ ЭХ ТАНЫ ҮҮРЭГ ОРОЛЦОО ЧУХАЛ"сэдвийн хүрээнд лекц уншигдав. Уг лекцэнд Говьсүмбэр аймгийн Засаг дарга, Засаг даргын орлогч, Тамгын газрын дарга, Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Говьсүмбэр аймаг дахь ахлах мэргэжилтэн болон бусад газар хэлтсийн дарга нар оролцов. Лекцийг Гүүднеборс Олон улсын байгууллагын үндэсний зөвлөх доктор Х.БААВГАЙ багш хийлээ