• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний эрхийг хангах салбар, зөвлөл, хуралдав

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хангах салбар зөвлөлийн 2021 оны ээлжит хуралдаан өнөөдөр боллоо.

Хурлаар Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хангах 2021 оны ажлын төлөвлөгөөг хэлэлцэн батлав.

Тус төлөвлөгөөнд:

  • Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд чиглэсэн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх
  • Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг бүх шатны боловсролд тэгш хамруулах
  • Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг биеийн тамир, спорт, соёлын арга хэмжээнд татан оролцуулах, тэднийг амьдралын зөв дадал хэвшилд сургах
  • Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих
  • Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний нийгмийн хамгааллыг дэмжих
  • Нийгмийн бүх орчинд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний амьдрал нөлөөлөх аливаа асуудлаар тэдний оролцоог хангах
  • Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг гамшгийн болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, аюулгүй байдлыг хангах нөхцөлийг бүрдүүлэх чиглэлээр 8 зорилт 38 арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөгөөг хэлэлцэн баталлаа.