• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Шивээ-Овоо Өртөөний албан хаагчдад сургалт зохион байгуулав

 Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Говьсүмбэр аймаг дахь референт Б.Наранбаатар, Говьсүмбэр аймгийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын хүүхдийн эрх хамгаалал хариуцсан мэргэжилтэн Б.Гарамсүрэн, нийгмийн ажилтан М.Дэлгэрмаа нарын хамт 2018 оны 10 дугаар сарын 19-ны өдөр Шивээговь сумын 2 дугаар баг Шивээ-Овоо Өртөөний 18 ажилтан албан хаагч нарт "Хүний эрхийн Үндэсний Комисс түүний үйл ажиллагаа, Хүний эрхийн Үндсэн ойлголт, Хүүхдийн эрх, Хүүхэд хамгааллын тухай, Хүүхэд хүмүүжлийн эерэг арга, Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх” тухай сэдвүүдээр сургалт зохион байгуулж сургалтанд оролцсон алан хаагчдын сонирхсон асуултанд хариулт өгч, гарын авлага, нугалбаруудыг тарааж ажиллав.