• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Алтайн мэдээ сонинд хүний эрхийн булан ажиллаж байна

ХЭҮК-ын Говь-Алтай аймаг дахь ажилтан "Алтайн мэдээ” сонинтой байнгын тогтмол хамтын ажиллагаатай билээ. Алтай мэдээ сонины энэ удаагийн дугаарт ХЭҮК-оос бэлтгэн гаргасан Хүний эрхийн товч тайлбар номноос хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн тухай мэдээлэл нийтлэгдэв.