• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Алтайн мэдээ сонинд хүний эрхийн булан тогтмол ажиллаж байна

Говь-Алтай аймгийн Алтай мэдээ сонинд "Хүний эрхийн булан" тогтмол ажиллаж байна. 2016 оны 04 дүгээр сарын 11-ний өдрийн дугаарт "Хүний эрхийн товч тайлбар\'\' номноос "Нэр төр, алдар хүндээ хамгаалуулах эрхийн тухай нийтлэглээ.