• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Алтайн мэдээ сонины хүний эрхийн буланд “Улс төрийн эрх, эрх чөлөө, ард түмэн өөртөө засан тохинох эрхийн” тухай нийтлэгдэв

ХЭҮК-ын Говь-Алтай аймаг дахь ажилтан, Алтайн мэдээ сонинтой хамтын ажиллагаатай төдийгүй тус сонинд "Хүний эрхийн булан” тогтмол ажиллаж байна.2017 оны 9 дүгээр сарын 11-ны № 34/241/ дугаартХүний эрхийн товч тайлбар номноос"Улс төрийн эрх, эрх чөлөө, ард түмэн өөртөө засан тохинох эрхийн” тухай нийтлэгдэв.