• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Говь-Алтай аймгийн Улаан загалмайн хорооноос ‘’Улаан загалмайн нэг өдөр’’ өдөрлөг, үйл ажиллагаанд оролцлоо

Говь-Алтай аймгийн Улаан загалмайн хорооноос ‘’Улаан загалмайн нэг өдөр’’ өдөрлөг, үйл ажиллагааг 2016 оны 1 сарын 29-ний өдөр зохион байгууллаа. Уг үйл ажиллагаанд Улаан загалмайн хорооны даргын хүсэлтээр ХЭҮК-ын ажилтан Б.Ариунжаргал "ХЭҮК тухай", "ХЭҮК-т хэрхэн гомдол гаргах", "Говь-Алтай аймагт тулгамдаж буй хүний эрхийн асуудал", "Комиссоос Говь-Алтай аймагт хийж хэрэгжүүлсэн ажлаа танилцуулан 80 гаруй иргэдэд мэдээлэл өгч гарын авлага материал тараалаа.