• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Говь-Алтай аймгийн Үйлдвэрчний эвлэлийн холбоотой хамтран ажиллаж байна

Говь-Алтай аймгийн Үйлдвэрчний эвлэлийн холбооноос 2016 оны 09 дүгээр сарын 17-ны өдөр байгууллагуудын үйлдвэрчний эвлэлийн хороодын үйл ажиллагааг идэвхижүүлэх зорилго бүхий байгаль орчноо цэвэрлэх, явган аялал арга хэмжээг зохион байгуулж ХЭҮК-ын ажилтан аймгийн үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны хүсэлтээр уг үйл ажиллагаанд хамтран оролцлоо.