• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Ерөнхий боловсролын сургуулиудын ахлах ангийн сурагчдад хүний эрхийн сургалт зохион байгуулав

ХЭҮК-ын Говь-Алтай аймаг дахь ажилтан Энх тайвны Корпусын сайн дурын ажилчидтай хамтран 2018 оны 4 сарын 18,19-ны өдрүүдэд Есөнбулан сумын 12 жилийн 2-р сургуулийн 38 сурагчид, Хантайшир эрдэм цогцолборын 34 сурагчдад хүүхдийн эрх, гэр бүлийн хүчирхийлэл сэдвүүдээр сургалт зохион байгуулав.