• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Иргэдэд хууль эрх зүй, хүний эрхийн мэдлэг олгох сургалт

Иргэдийн хууль эрх зүй, хүний эрхийн  мэдлэг олгох сургалтыг зохион байгуулсаар байна.  2016 оны 10 дугаар сарын 20 -ны өдөр 3-р Цэцэрлэгийн эрхлэгчийн хүсэлтээр тус Цэцэрлэгийн эцэг эхчүүдэд "Хүний эрхийн үндсэн ойлголт хичээлийг " заав.