• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Иргэний улс төрийн эрхийн тухай хуулийн төслийн танилцуулга

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тамгын газраас Иргэний улс төрийн эрхийн тухай хуулийн төслийн танилцуулгыг Говь-Алтай аймагт 2016 оны 04 дүгээр сарын 29-ний  өдөр зохион байгуулж ХЭҮК-ын ажилтан оролцов .