• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Малчин иргэдтэй уулзлаа

Говь-Алтай аймгийн Есөнбулаг сумын наран багийн иргэдийн нийтийн хурал нь 2015 оны 08 дугаар сарын 21-ны өдөр багын төвд дээр зохион байгуулагдаж, Комиссын ахлах мэргэжилтэн хөдөө малчин иргэдэд мэдээлэл хүргэх зорилгоор багийн Засаг даргад санал болгон тус хурлын үеэр 30 гаруй малчин иргэдэд Хүний эрхийн Үндэсний Комисс, Комиссын үйл ажиллагааны тухай, Комисст хэрхэн өргөдөл гомдол гаргах тухай, Гэр бүлийн хүчирхийлэл, Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль, ХЭҮКомисс Говь-Алтай аймагт сэдвийн хүрээнд хийсэн ажлаа танилцуулж Комиссоос бэлтгэн гаргасан ”Хүний эрх гэж юу вэ”, ”Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс”, "Хүний эрх ба төрийн үүрэг”, "Хүний эрхийн үндэсний Комисст гомдол гаргах нь” "Ажлын байран дахь бэлгийн дарамт гэх мэт  брошур бүрээс тарааж, Монгол улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 14, 15 дахь илтгэлүүд, хүний эрхийн сэтгүүл гэх мэтийн ном гарын авлага материалыг тараалаа.