• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Миний нутаг телевизийн Хурд мэдээллийн хөтөлбөрөөр ХЭҮК-ын Говь-Алтай аймаг дахь ажилтан 2017 онд хийсэн ажлаа танилцуулав

ХЭҮК-ын Говь-Алтай аймаг дахь ажилтан 2017 оны 11 сарын 17-ны өдөр Миний нутаг телевизийн "Хурд мэдээллийн хөтөлбөрөөр"  2017 онд хийсэн ажил, сүүлийн үед хийгдэж буй ажлаа танилцуулж, хүний эрхийн тулгамдаж буй анхаарах шаарлагатай асуудлаар мэдээлэл өгөв. Мөн уг мэдээлэл Нутаг 21 телевизээр бүх аймаг, сумдад мэдээлэл хүрлээ. Хамтран ажиллаж буй телевизүүддээ баярлалаа.