• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

"Нээлттэй хаалганы өдөр зохион байгуулагдав

Хууль зүй, дотоод хэргийн яамнаас 2017 оныг "Иргэнд ойр эрх зүйн үйлчилгээний жил" болгох зорилтыг дэвшүүлсэнтэй холбогдуулан 2017 оны 11 сарын 06-ны өдөр Говь-Алтай аймгийн ЗДТГ-ын Хууль, эрх зүйн хэлтсээс хууль сахиулах байгууллагуудын "Нээлттэй хаалганы өдрийг зохион байгуулж" ХЭҮК-ын ГАА дахь ажилтан, Хууль зүйн туслалцааны төвийн өмгөөлөгчтэй хамтран оролцож 30 орчим иргэдэд ХЭҮК-ын тухай танилцуулж гарын авлага материал тарааж , иргэдэдхууль зүйн зөвлөгөө өгч ажиллав.