• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Сахилга хариуцлагатай төрийн алба -2018 аймгийн удирдах ажилтны анхдугаар зөвлөгөөнд оролцов

Говь-Алтай аймгийн Засаг даргын тамгын газраас сахилга хариуцлагатай төрийн алба -2018 аймгийн удирдах ажилтны анхдугаар зөвлөгөөнийг 2018 оны 6 дугаар сарын 21,22-ны өдөр зохион байгуулав. Уг зөвлөгөөнд Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Говь-Алтай аймаг дахь ажилтан ЗДТГ-ын хүсэлтээр оролцов.