• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Сумдын цагдаа нарт хүний эрхийн сургалт зохион байгуулав

Хүний эрхийн Үндэсний Комисс, Цагдаагийн ерөнхий газартай байгуулсан хамтран ажиллах санамж бичгийн хүрээндХЭҮК-ын аймаг дахь ажилтан Говь-Алтай аймгийн Цагдаагийн газрын хүсэлтээр 2018 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдөр 16 сумдын цагдаа нарт Хүний эрхэд суурилсан хандлага сэдвээр сургалтыг тус газрын сургалтын зааланд зохион байгуулав.