• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Сургалт зохион байгуулав

Говь-Алтай аймгийн Цагдаагийн газрын хүсэлтээр тус газрын сургалтын танхимд 2016 оны 04 дүгээр сарын  28 –ны  өдөр Цагдаагийн газрын алба хаагч нарт "Эрүү шүүлтээс ангид байх эрх” сэдвээр сургалт зохион байгуулав.