• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Тайшир сумын ЗДТГ-аас Төрийн албан хаагчдын нэгдсэн сургалт зөвлөгөөнийг "Сахилга-Хариуцлага -Манлайлал" уриан дор зохион байгуулав

Говь-Алтай аймгийн Тайшир сумын ЗДТГ-аас Төрийн албан хаагчдын нэгдсэн сургалт зөвлөгөөнийг "Сахилга-Хариуцлага -Манлайлал" уриан дор 2018 оны 02дугаар сарын 01-ний өдөр зохион байгуулж. Аймгийн ЗДТГ-ын мэргэжилтнүүд, ХЭҮК-ын Говь-Алтай аймаг дахь ажилтан нар урилгаар оролцов. ХЭҮК-ын ажилтан 87 төрийн албан хаагчид, ажилчдад "Хүний эрхийн сургалтыг” хийв. Мөн ХЭҮК-оос бэлтгэн гаргасан гарын авлага материалыг тараав.