• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хуулийн байгууллагуудын хамтарсан зөвлөгөөнд оролцов

Говь-Алтай аймгийн Прокурорын газраас жил бүр ”Хуулийн байгууллагуудын хамтарсан зөвлөгөөн зохион” байгуулж байна. Тус зөвлөгөөнийг 2018 оны 04 сарын 06-ны өдөр мөн зохион байгуулж ХЭҮК-ын Говь-Алтай аймаг дахь ажилтан уг зөвлөгөөнд мэдлэг чадвараа дээшлүүлэх, мэдээлэл солилцох зорилгоор оролцов.