• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хэлэлцүүлэгт оролцов

АББД-ыг зогсооё ТББ-ын эвсэлээс Монгол улсын хэмжээнд 21 аймаг, 9 дүүрэгт төр, хувийн хэвшил, иргэний нийгмийн манлайлагч эмэгтэйчүүдийн дунд "Ажлын байрны бэлгийн дарамт – эрх зүйн орчин " сэдэвт үндэсний хэлэлцүүлгийг зохион байгуулахаар удирдамж ирүүлсний дагуу Говь-Алтай аймагт 2016 оны 09 дүгээр сарын 27-ний өдөр  зохион байгуулагдаж ХЭҮК-ын ажилтан тус хэлэлцүүлэгт оролцож "Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга"-ын төсөлд санал зөвлөмжөө өгч хэлэлцүүлэгт оролцлоо.