• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

ХЭҮК-ын ажилтан Цагдаагийн газартай хамтран Шарга суманд ажиллав

Цагдаагийн газраас  иргэдэд 2016 онд хийсэн ажлаа сурталчлан таниулах зорилгоор сумдад ажиллав. ХЭҮК-ын ажилтан Цагдаагийн газартай хамтран 2017 оны 1 дүгээр сарын 17-ны өдөр Шарга сумын 70 орчим иргэдэд 2016 онд хийсэн ажлаа танилцуулж, Хүний эрхийн үндсэн ойлголт хичээлийг зааж ХЭҮК-оос бэлтгэн гаргасан ном, гарын авлага материалыг тараав.