• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

ХЭҮК-ын Говь-Алтай аймаг дахь ажилтан 2016 онд хийсэн ажлаа танилцуулав

ХЭҮК-ын Говь-Алтай аймаг дахь ажилтан 2017 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдөр Говь-Алтай аймгийн ЗДТГ-аас зохион байгуулдаг төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын дарга нарын шуурхай хуралдаанд, Говь-Алтай аймгийн Алтайн радиогоор 2017 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдөр тус тус 2016 онд хийсэн ажлаа танилцуулж цаашид сургалт, сурталчилгаа, бусад чиглэлээр хамтран ажиллахаар болов.