• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хүний эрхийн сургалтыг зохион байгуулав

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Говь-Алтай аймаг дахь ахлах мэргэжилтэн Аймгийн Тахарын албаны  алба хаагч нарт 2016 оны 05 дугаар сарын 09-ний өдөр "Хүний эрхийн зөрчлийг, эрх зүйн зөрчлөөс ялгах нь” сэдэвт  сургалтыг хийв