• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хүний эрхийн сургалтыг зохион байгуулав

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Говь-Алтай аймаг дахь ажилтан нь ШШГА-ны хүсэлтээр тус албаны сургалтын танхимд 2016 оны 09 дүгээр сарын 16 –ны  өдөр ялтны нийгмийн ажлийн хүрээнд жирийн дэглэмтэй аж ахуйн 5 ялтнуудад ХЭҮК-ын тухай, ХЭҮКомисст хэрхэн гомдол гаргах тухай танилцуулж, Хүний эрхийн үндсэн ойлголт хичээлийг заав.