• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хүний эрхийн сургалтыг зохион байгуулав

Говь-Алтай аймгийн Есөнбулаг сумын 4-р цэцэрлэгийн хүсэлтээр 2016 оны 11 дүгээр сарын 16-ны өдөр тус цэцэрлэгийн 3 ангийн эцэг, эхчүүдэд,  Хүний эрхийн үндсэн ойлголт, Хүүхдийн эрх, Гэр бүлийн хүчирхийлэл хичээлийг зааж,  ХЭҮК-ын тухай ХЭҮК-т хэрхэн гомдол гаргах тухай танилцуулж Хүний эрхийн Үндэснтй Комиссоос бэлтгэн гаргасан гарын авлага материалыг тарааж өглөө.