• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хүний эрхийн сургалтыг зохион байгууллаа

ХЭҮК-ын ажилтан 2016 оны 04 дүгээр сарын 5-ны өдөр ГАА-ын Есөнбулаг сумын 12 жилийн сургуулийн II сургуулийн 7В ангийн 22 сурагчдад ангийн багш Р.Ариунзулын хүсэлтээр "Хүний эрхийн үндсэн ойлголт" хичээлийг заалаа.