• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хүний эрхийн сургалт зохион байгуулав

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Говь-Алтай аймаг дахь ажилтан 2017 оны 03 дугаар сарын 15-ний өдөр Говь-Алтай аймгийн татварын ажилтны семинарт тус хэлтсийн сургалтын өрөөнд сумдын татвар хураагч нарт Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай, ХЭҮК-т хэрхэн гомдол гаргах тухай танилцуулж  "Хүний эрхийн ерөнхий ойлглт хичээлийг заав.