• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хүний эрхийн сургалт зохион байгуулав

Хүний эрхийн Үндэсний Комисс, ШШГЕГ –тай байгуулсан хамтран ажиллах  санамж бичгийн хүрээнд ХЭҮК-ын Говь-Алтай аймаг дахь ажилтан 2017 оны 04 дүгээр сарын 07 –ны  өдөр тус албаны сургалтын танхимд 4 аж ахуйн ялтнуудад "Хүний эрхийн үндсэн ойлголт”, "Гэр бүлийн хүчирхийлэл”  сэдвүүдээр сургалт хийв. Мөн ХЭҮК, ХЭҮК-т хэрхэн гомдол гаргах тухай танилцуулав.