• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хүний эрхийн сургалт зохион байгуулав

Говь-Алтай аймгийн татварын хэлтсээс татварын  ажилтны семинарыг, тус хэлтсийн сургалтын танхимд 2017 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдөр зохион байгуулж, Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Говь-Алтай аймаг дахь ажилтан тус хэлтсийн хүсэлтээр сумдын татвар хураагч нарт Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай, ХЭҮК-т хэрхэн гомдол гаргах тухай танилцуулж  "Хүний эрхийн ерөнхий ойлголт хичээлийг заав.