• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хүний эрхийн сургалт зохион байгуулав

Говь-Алтай аймгийн Эрчим хүчний зохицуулах зөвлөлөөс тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгж байгууллагын удирдах, болон  инженер техникийн ажилтнуудад зориулсан сургалтыг 2017 оны 05 дугаар сарын 26-ны өдөр зохион байгуулж тус сургалтанд урилгаар оролцож, ХЭҮК-н тухай танилцуулж, Хүний эрхийн  үндсэн ойлголт хичээлийг заав.