• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хүний эрхийн сургалт зохион байгуулав

ХЭҮК-ын Говь-Алт аймаг дахь ажилтан нь 2016 оны 10 дугаар сарын 10 –ны өдөр МСҮТ-ийн нийгмийн ажилтны хүсэлтээр тус сургуулийн сургалтын зааланд 54 багш ажилчдад "Хүний эрхийн үндсэн ойлголт хичээлийг " зааж ХЭҮК-ын тухай ХЭҮК-т хэрхэн гомдол гаргах тухай танилцуулж, ХЭҮК-оос бэлтгэн гаргасан гарын авлага материалыг тарааж өглөө.