• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хүний эрхийн төлөө залуучууд бид нэгдэнэ” клуб идэвхтэй ажиллаж байна

"Хүний эрхийн төлөө залуус бид нэгдэнэ” клубын гишүүн хүүхдүүд ”Хүний эрх гэж юу вэ” сэдэвт сургалтыг 2016 оны 03 дугаар сарын 28 –ны өдөр МСҮТ-ийн дотуур байрны 1-р курсын 15 сурагчдад , 03 дугаар сарын 31-ний өдөр 2 дугаар курсын 35 сурагчдад  зохион байгуулав.