• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хүний эрхийн цуврал нэвтрүүлэг Алтай телевизээр..........

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Говь-Алтай аймаг дахь ажилтан хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай тогтмол хамтын ажиллагаатай билээ. 2018 ондмөн Алтай телевизтэй хамтран ажиллахаар болов. Говь-Алтай аймгийн отгон телевиз Алтай телевизээр 2018 оны 2 сарын 1 өдрөөс ХЭҮК-оос бэлтгэн гагасан "Хүний эрхийн цуврал нэвтрүүлэгийг" 2 сарын 1 өдрөөс тус телевизээр цацахаар болов. Иргэд та бүхэн хүлээн авч үзэн хүний эрхийн мэдлэг ойлголтоо нэмэгдүүлэх болтугай.