• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын алба хаагчдаа чадавхижуулах сургалтад оролцов

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос албан хаагчдаа чадавхижуулах зорилготойгоор Төрийн албаны зөвлөл дээр хэрэгжиж байгаа "Төрийн захиргааны албан дахь жендэрийн тэгш байдлыг хангах нь" төслийн хүрээнд Удирдлагын академаас карьерын хөгжил, манлайллын сургалтыг 8 дугаар сарын 28, 29-ний өдрүүдэд тус тус Улаанбаатар хотод зохион байгуулж тус сургалтад ХЭҮК-ын Говь-Алтай аймаг дахь ажилтан оролцов.