• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Говь-Алтай аймаг дахь ажилтан нь төрийн бус байгууллагуудтай хамтран ажиллаж байна.

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Говь-Алтай аймаг дахь ажилтан нь төрийн бус байгууллагуудтай хамтран ажиллаж байна. Есөнбулаг сумын Алтай- Баян ХХК-ны Мөнхийн гэрэл амтат зоог цайны газрын хамт олны хүсэлтээр хүний эрхийн үндсэн ойлголт, гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулиар сургалтыг зохион байгуулав.