• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хүний эрхэд суурилсан төрийн үйлчилгээ сэдвээр сургалт хийв

ХЭҮК-ын гишүүн П.Оюунчимэгээр ахлуулсан баг Говь-Алтай аймагт 2018 оны 5 сарын 01-ний өдрөөс 5 сарын 8 –ны өдрүүдэд Говь-Алтай аймагт ирж ажиллав. ХЭҮК-ын Говь-Алтай аймаг дахь ажилтан Б.Ариунжаргал Есөнбулаг сумын төрийн албан хаагчдад, бичил уурхай эрхлэгчид , Алтай сумын төрийн албан хаагчид бичил уурхай эрхлэгчдэд Хүний эрхэд суурилсан төрийн үйлчилгээ сэдвээр сургалт хийв.