• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

“Хүний эрх ба хэвлэл мэдээлэл” сэтгүүлчдэд зориулсан сургалт зохион байгуулагдав

Хүний эрхий Үндэсний Комиссоос Орон нутгийн сэтгүүлчдийн хүний эрхийн ойлголт мэдлэгийг нэмэгдүүлэх, хүний эрхэд суурилсан хандлагыг төлөвшүүлэх, бичил уул уурхай, хүний эрхийн чиглэлээр мэргэшсэн сэтгүүлч бэлтгэх, хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх, бичил уурхайн сайн жишээг олон нийтэд таниулах, Сэлэнгэ аймгийн туршлага шударга олборлолтын гэрчилгээтэй олон улсад танигдсан бичил уурхайн холбоо, ТББ, нөхөрлөлийн үйл ажиллагааг танилцуулах замаар бичил уурхайчдын хууль, журамд нийцсэн үйл ажиллагааг олон нийтэд ойлгуулах сугалтыг 2018 оны 6 дугаар сарын 28-30-ны өдрүүдэд Cэлэнгэ аймгийн Мандал суманд зохион байгуулагдаж ХЭҮК-ын Говь-Алтай аймаг дахь ажилтан, Алтай мэдээ сонины сэтгүүлчтэй хамтран оролцов.