• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

"Хөдөлмөрлөх эрх" бүсийн сургалтанд оролцлоо

Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар, ХБНГУ-ын Фридрих эбертийн сан, ХЭҮК-ын хамтарсан "ХӨДӨЛМӨРЛӨХ ЭРХ” баруун бүсийн зөвлөлдөх уулзалтад Увс аймагт 2016 оны 8 дугаар сарын 22- 24 –ний өдрүүдэд боллоо. Уг сургалтаар оролцогч байгууллагууд хөдөлмөрлөх эрхийн чиглэлээр хамтран ажиллах төлөвлөгөө боловсруулан, хамтын ажиллагаа өргөжсөн сургалт байлаа.