• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Цагдаагийн газрын алба хаагчдад хүний эрхийн сургалт хийлээ.

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Говь-Алтай аймаг дахь ахлах мэргэжилтэн 2015 оны 05 дугаар сарын 28-ны өдөр Цагдаагийн газрын даргын хүсэлтээр тус газрын нийтийн хэв журам хамгаалах тасаг, хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах тасаг,гэмт хэрэгтэй тэмцэх тасаг, дэмжлэг үзүүлэх тасгийн 45 алба хаагчидад тус албанысургалтын танхимд Монгол Улсын Хүний эрхий Үндэсний Комиссын тухай, Хүний эрхийн Үндэсний Комисс Говь-Алтай аймагт сэдвийн хүрээнд хийсэн ажлаа танилцуулж "Хүний эрхийн үндсэн ойлголт " хичээлийг заалаа.