• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

“Эрүү шүүлтээс ангид байх эрх” сэдвээр сургалт хийв

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Говь-Алтай аймаг дахь ахлах мэргэжилтэн нь Цагдаагийн газрын хүсэлтээр 2016 оны 02 дугаар сарын 25 –ны  өдөр тус газрын сургалтын танхимд 18 сумын хэсгийн төлөөлөгч нарт нарт "Эрүү шүүлтээс ангид байх эрх” сэдвээр сургалт хийв. Сургалтанд оролцсон хэсгийн төлөөлөгч нар "Олон улсын хүний эрхийн билл", "Хүний эрх эмхтгэл", "Хүний эрхийн товч тайлбар" номыг тарааж өглөө.