• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Өмгөөллийн тухай хуулийн төслийн хэлэлцүүлэг, сургалтад оролцов

Монголын өмгөөлөгчдийн холбооны тэргээн Б.Ганбаатар, Монголын өмгөөлөгчдийн холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүн Д.Батсүх, Монголын өмгөөлөгчдийн холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүн гавьяат хуульч өмгөөлөгч Ж.Оюунцэцэг нар 2018 оны 4 сарын 18 –ны өдөр Өмгөөллийн тухай хуулийн төслийн хэлэлцүүлэг, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулиар хичээл зааж, ХЭҮК-ын Говь-Алтай аймаг дахь ажилтан өмгөөлөгчдийн зөвлөлийн хүсэлтээр тус хэлэлцүүлэг сургалтад оролцов.