• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Дархан Форум байгуулах хуралдаанд оролцлоо

Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын Тамгын газар Европын Комисстой байгуулсан гэрээний дагуу Европын холбооны буцалтгүй тусламжаар "Найрамдал" төсөл Дархан-Уул аймагт хэрэгжиж байна.

2023 оны 1 дүгээр сарын 20-ны өдөр Иргэдийн оролцоот засаглал зорилт-2 төслийн хүрээнд Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагууд болон Төрийн байгууллагуудын удирдлага, иргэний нийгмийн байгууллагууд, нийгмийн зорилтот бүлгүүд, төлөөллийг оролцуулсан "Дархан Форум"-д Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Дархан-Уул аймаг дахь референт Э.Болортуяа оролцлоо.

Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт, хүн бүрт...

327581841_1321332131979910_2095410262437428856_n.jpg