• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Зорилтот бүлгийн сонгогчдын сонгох эрхийн хэрэгжилтэд мониторингийн ажлыг зохион байгуулж байна

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Дархан-Уул аймаг дахь ажилтан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн ээлжит сонгуулийн Дархан-Уул, Дархан сумын 14, 7-1-22, 7-1-5, 24 дүгээр хэсгийн санал авах байруудад "Зорилтот бүлгийн сонгогчдын сонгох эрхийн хэрэгжилтэд" мониторингийн ажлыг зохион байгуулж байна.

197072411_489464815592741_4922425511845491146_n.jpg

195313933_488408409039526_8963956969072164274_n.jpg

196757969_960350261409313_3352880292385920815_n.jpg