• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

ХҮНИЙ ЭРХИЙН СОЁЛЫГ ТҮГЭЭЕ

Хүний эрхийн соёлыг түгээе.

Хүн бүр өөрийн үзэл бодолтой байх, түүнийгээ чөлөөтэй илэрхийлэх эрхээ эдлэхдээ бусдын эрх, нэр төрийг хүндэтгэх, үндэсний аюулгүй байдал, нийгмийн дэг журам, хүн амын эрүүл мэнд, ёс суртахууныг хамгаалах шаардлагыг анхаарна.

Бидэнтэй нэгдсэнд баярлалаа.

Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт, хүн бүрт...