• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын 445 дугаар нээлттэй хорих ангийн Цагдан хорих байранд хоригдож байгаа сонгогчдын сонгох эрхийн хэрэгжилтэд мониторингийн ажлыг зохион байгуулж байна

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч, гишүүн Ж.Хунангийн баталсан удирдамжийн дагуу Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Дархан-Уул аймаг дахь ажилтан Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын 445 дугаар нээлттэй хорих ангийн Цагдан хорих байранд хоригдож байгаа сонгогчдын сонгох эрхийн хэрэгжилтэд мониторингийн ажлыг зохион байгуулж байна.

197361546_468451880923541_499568649728880876_n.jpg

196899967_523817132171982_7491561847168009057_n.jpg

197112512_2808432936085116_3386731971288103659_n.jpg