• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрх

Хүн бүр хүчирхийллээс ангид байх эрхтэй.