• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Залуучууд хөгжлийн төвийн ажилтан болон гишүүдэд сургалт зохион байгууллаа

 
2017 оны 09 дүгээр сарын 18-ны өдөр Залуучууд хөгжлийн төвийн ажилтнууд болон дэмжигч гишүүдийн хүний эрхийн мэдлэг ойлголтийг нэмэгдүүлэх, хүний эрхийн боловсролыг практикт хэрэгжүүлэх мэдлэг олгох, цаашлаад тэднээр дамжуулан тухайн орон нутагт хүний эрхийн боловсролын үйл ажиллагааг түгээн дэлгэрүүлэх зорилгоор Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын референт Г.Золзаяа, орон нутаг дахь ахлах мэргэжилтэн Ч.Нандин-Эрдэнэ нар сургалт зохион байгууллаа. Тус сургалтанд 25 залуучууд оролцлож сургалтаар хүний эрхийн талаар маү олон ойлголт мэдлэгийг олж авлаа гэсэн сэтгэгдэл үлдээсэн нь сургалт үр дүнтэй зохион байгуулагдсан нь харагдаж байна. Мөн сургалтанд оролцогчдод ном, гарын авлага, дэвтэр, CD-ийг өгч цаашид байгууллага хамт олондоо мэдээлэл хүргэх боломжийг бүрдүүллээ.