• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Онцгой байдлын газрын ажилчдад мэдээлэл хүргэн хамтран ажиллалаа

2018 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдөр Хүний эрхийн Үндсэний Комиссын Дорноговь аймаг дахь ажилтан аймгийн Онцгай байдлын газрын эмэгтэй ажилчдад Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын үйл ажиллагаа, эерэг харилцаа сэдвийн хүрээнд мэдээлэл хүргэж хамтран ажиллалаа. Сургалт, мэдээллийн үр дүнд ХЭҮК-ын тухай мэдээлэл авч, хүний эрх зөрчигдсөн тохиолдолд хаана хэрхэн хандах, хүний эрхийн тухай ойлголттой болж, эерэг харилцааны аргуудад суралцсан гэж оролцогчид дүгнэж байгаа нь сайн талтай байна. Мөн тус мэдээлийн дараа хүний эрхийн боловсрол олгох чиглэлээр хамтран ажиллах талаар ярилцлаа